– Vi var nysgjerrige på utfallet av strengere lusekrav på våren – og nysgjerrige på effekten i områdene som fikk rødt lys i 2017 og 2020. Først undersøkte vi om de klarte å overholde kravene. Deretter evaluerte vi hvilken effekt det har hatt på smittepresset på vill laksefisk, sammenlignet med tidligere år, da kravet var 0.5, sier forsker Marie Lie Larsen ved Fridtjof Nansen Instituttet til IntraFish.

Mari Lie Larsen er forsker ved Fridtjof Nansen Instituttet. Foto: Fridtjof Nansen Instituttet

Sammen med forsker Irja Vormedal har hun sett på den miljømessige effekten av disse lusekravene i perioden 2012 til 2019.