- Sammen med Nordlaks harNSK Ship Design i Harstad designet det som kan være starten på en bærekraftigrevolusjon innen oppdrettsnæringa, heter det i en pressemelding fra Harstad-firmaet.

Det har vært en spentstemning på NSK Ship Design, for siden juni 2015 har de i det stille jobbet medprosjektet for Nordlaks.

Verdens største skip
På tegnebrettet ligger et430 meter langt og 54 meter bredt skip -- også kalt ”Havfarm”. Det skal liggepå svai, forankret i bunnen med teknologiske løsninger fra offshoreindustrien.

Hensikten er å flytte oppdrettnæringafra fjordene og ut i havet.

Verdens største cruiseskiper til sammenligning 360 meter langt. Og verdens lengste hangarskip,amerikanske ”USS Enterprise”, er 342 meter langt.

En Havfarm vil ha enkapasitet på 10.000 tonn laks –- over to millioner fisk. Til sammenligningslakter Nordlaks-slakteriet på Børøya i Vesterålen 70.000 tonn i året.

Anleggene vil tåle ti meterssignifikant bølgehøyde og kan heves fire meter i uvær. Selve havfarmen vilstikke ti meter ned i sjøen.

Den blir som ei stålrammefor seks «bur» som er 50 ganger 50 meter store på overflata, med 60 meter dypeoppdrettsnøter.

Prislappen på denne gigantenbil bære mellom 600-700 millioner pr. stk. Nordlaks har søkt om å få bygge trestykker. (Illustrasjon: NSK Ship Design)


Prislappen på denne giganten bil være mellom 600-700 millioner per stykk. Nordlaks har søkt om å få bygge tre av dem. (Illustrasjon: NSK Ship Design)

Kjemikaliefri produksjon
- Da Inge Berg fra Nordlakstok kontakt, hadde vi tidligere flørtet med tanken på å lage størrekonstruksjoner fra scratch. Berg kom med en meget gjennomtenkt idé på hvordanman kan bevege seg fra oppdrettsmerder til oppdrettsskip i åpent hav, siersalgssjef Thomas Myhre i meldingen.

Salgssjef Thomas Myhre i NSKShip design i Harstad er glad for at de endelig kan fortelle om prosjektet somde har jobbet med siden tidlig i sommer. (Pressefoto)

Salgssjef Thomas Myhre i NSKShip design i Harstad er glad for at de endelig kan fortelle om prosjektet somde har jobbet med siden tidlig i sommer. (Pressefoto)

For med ti meter dypeluseskjørt av stål skal lakselus bli historie. Når Havfarmen ligger på svai,vil spredearealet for avfallsstoffene bli 27 ganger så stort som for vanligemerder, hele 472.000 kvadratmeter.

I den grad det vil forekommelus på laksen, legger anlegget til rette for manuell fjerning av lus. Det betyrogså en helt kjemikaliefri produksjon..

Fra konsept til søknad
Fiskeriminister ElisabethAspaker har lyst ut gratis konsesjoner til oppdrettere som vil gjøre storeinvesteringer i ny teknologi for å overvinne næringas utfordringer med miljø ogareal.

Kort tid etter det varsletInge Berg at Nordlaks hadde store planer som svar på Aspakers tiltak, nemligHavfarmene.

Nå er Nordlaks i full gangmed søknadsprosessen. Hvert av de tre fartøyene vil koste mellom 600-700millioner kroner.

- Vi håper på at vi kan ta ibruk teknologien i løpet av 2017, dersom vi får utviklingskonsesjoner til ågjøre dette, sier Berg i meldingen. Salgsjef Myhre poengterer at prosjektet medHavfarmer flytter grenser for hva som er mulig innen akvakultur.

Unik sjanse
NSK Ship Design er allerede tilstede i markedet for akvakultur. De tegner alt fra havmerder, fôrbåter medfremdrift på LNG, og brønnbåter og har ledet store ombygginger av fartøyer.

Selskapet har blant annetbygget om en tråler til seismikkskip, og containerfartøy til krilltråler.

- Staben vår i Harstad er etteam med tung kompetanse innen prosjektledelse, og sammen med vårt ingeniørteami Arkhangelsk, hadde vi spisskompetansen til å lande idé til konsept. Dette varen unik sjanse til å ta et prosjekt fra scratch til byggestart sammen medNordlaks, sier Myhre i meldingen.

En gigant på havet: Fartøyeter hele 430 meter langt, og til sammenligning er verdens største cruiseskip 70meter kortere. (Illustrasjon: NSK Ship Design)


En gigant på havet: Fartøyet er hele 430 meter langt, og til sammenligning er verdens største cruiseskip 70 meter kortere. (Illustrasjon: NSK Ship Design)