Obligasjonslån
  • En obligasjon er et gjeldspapir utstedt av for eksempel et selskap eller en kommune
  • I motsetning til banklån, vil et obligasjonslån ha en rekke ulike eiere, typisk ulike fond og spesialiserte investorer
  • Obligasjoner kan selges i andrehåndsmarkedet, hvor kursene svinger i takt med generelle markedsforhold og selskapsspesifikke hendelser
  • Obligasjonslån har en klart definert varighet. I lånet løpetid skal det betales en avtalt rente, og ved utløp skal hele lånet tilbakebetales

Det opplyser selskapet i en melding tirsdag ettermiddag.

Lånet ble dermed noe større enn opprinnelig planlagt. Forrige uke meldte nemlig selskapet at de vurderte å ta opp et lån på rundt 2,5 milliarder kroner.

Obligasjonslånet har forfall i januar 2027.

Under 2 prosent rente

Renten er satt til referanserenten nibor + 1,35 prosentpoeng per år. I skrivende stund er Nibor-renten på 0,35 prosent.

Ifølge meldingen fra Salmar var lånet betydelig overtegnet.

Det var Danske Bank, DNB Markets og Nordea som bisto selskapet med låneopptaket.

__________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra havbruksnæringa? Prøv oss for 1 krone den første måneden