Det fremgår av en melding til Foretaksregisteret.

Han tar over etter Ståle A. Indregård, som forsvinner helt ut av styret.

Nova SEA

  • Lakseprodusenten er verdens 13. største, og Norges sjette største, ifølge Kontali Analyse
  • I 2020 slaktet Nova Sea nesten 43.000 tonn (hog) laks
  • Konsernet driver 37 konsesjoner fordelt på rundt 33 lokaliteter
  • Slakteri og hovedkontor ligger på lakseøya og tettstedet Lovund som har drøyt 500 fastboende innbyggere
  • All aktivitet skjer på Helgeland, som er en region i Nordland
  • Lokale investorer har kontroll over selskapet, mens Mowi direkte og indirekte eier 48,7 prosent av selskapet

Myhre har flere andre styreverv fra før.