Påtroppende CEO forteller at dette er en oppgave han er toppmotivert for, og ser frem til å bidra i realiseringen av:

– Det er kombinasjonen av å være først ute å reise et fullskala industrieventyr i denne størrelsesorden i Norge, og min lidenskap og erfaring innen sjømatsektoren, som er min største drivkraft og skaper entusiasmen i meg, sier Håkon Andrè Berg i en pressemelding om mandag.

I mai ble de første spadetakene tatt i det første byggetrinnet av gjennomstrømmingsanlegget til Salmon Evolution ved Indre Harøy i Hustadvik kommune i Møre og Romsdal.

– Jeg har tro på prosjektet sett i lys av de utfordringer vi løser med hensyn til blant annet lus og sykdom, og miljøutfordringer – spesielt i forhold til slamhåndtering. Kontrollert produksjon på land åpner også opp for nye sirkulære muligheter, som igjen vil skape teknologiutvikling, arbeidsplasser, og gjenbruk av ressurser, legger Berg til i dagens melding.

Odd Tore Finnøy sluttet brått som sjef i det landbaserte selskapet i mars i år, og det var i den forbindelse Berg ble konstituert som administrerende direktør. Tore A. Tønseth kom samtidig inn som ny styreleder. Han er investeringsdirektør i Ronja Capital (Sølvtrans-grunnlegger Roger Halsebakk sitt investeringsselskap) og har tidligere vært finansanalytiker i Sparebank 1 Markets.

Ronja Capital er største eier i Salmon Evolution, som nylig hentet 258 millioner kroner i frisk kapital.