Det er Mowis lokalitet 22455 Bjørlykkestranda i Vanylven kommune det dreier seg om, går det fram av en melding fra Mattilsynet.

Mowi varslet Mattilsynet 10. september 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved eksternt laboratorium etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet opplyser at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende resultat vil foreligge om noen dager.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet uttalte i august at de frykter at laksesykdommen ILA kan være en større trussel enn man først har trodd.

Les også:

De tre bokstavene skremmer vannet av næringsaktører og finansinstitusjoner i alle land som oppdretter laks

Sjømat Norge bekymret over ILA-varsel

Deler Veterinærinstituttet si ILA-bekymring