I første kvartal er det eksportert 664 000 tonn sjømat til en verdi av 28,6 milliarder kroner. Verdien har økt med 2,9 milliarder kroner, eller 11 prosent, mot samme periode i fjor, opplyser Norges Sjømatråd i en pressemelding fredag morgen.

- Til tross for den utfordrende situasjonen i noen av våre viktigste markeder økte eksportverdien som følge av en svekket norsk krone, uttaler administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd, i en kommentar til tallene.

Flere lyspunkter

Til tross for en utfordrende markedssituasjon og et fall i etterspørselen etter norsk sjømat, er det også noen lyspunkter mener Sjømatrådet, og trekker fram følgende:

  • Vi ser tendenser til en gradvis normalisering i enkelte asiatiske land
  • Det har vært en økning i onlinesalg av sjømat og matleveringstjenester til husholdningene
  • Salget av ferske sjømatprodukter i Sør-Korea setter stadig nye rekorder, og kvartalstallene viser en volumøkning på 9 prosent for norsk laks.
  • Etterspørselen etter norsk makrell i Japan er usedvanlig god, og i første kvartal er det en volumvekst på 59 prosent.
  • Eksporten av saltfisk og klippfisk fortsetter den gode utviklingen, spesielt til Portugal.

- Korona-krisen rammer de norske sjømatproduktene veldig forskjellig. Produkter som blir eksportert til mange markeder vil ha flere ben å stå på i en slik situasjon sammenlignet med dem som er avhengige av noen få kjernemarkeder, sier Larsen i meldingen. Hun tror økt kjøp av ferskpakket sjømat kan være noe som varer også etter korona-krisen.

Laksen øker

Det ble eksportert 85 800 tonn laks til en verdi av 6,1 milliarder kroner i mars. Det er en økning i volum på fire prosent, mens verdien økte med 103 millioner kroner, eller to prosent, sammenlignet med mars i fjor, viser tallene fra Norges Sjømatråd.

I første kvartal er det eksportert 252 000 tonn laks til en verdi av 18,5 milliarder kroner. Det er en økning i volum på to prosent, mens verdien har økt med 1,8 milliarder kroner, eller 11 prosent. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i mars var 64,98 kroner per kilo, mot 68,72 kroner per kilo i mars i fjor. Målt i verdi var Polen, USA og Frankrike største mottakere av laks fra Norge i mars.

- Til tross for økte logistikkutfordringer og redusert restaurantkonsum utgjør andelen av lakseeksporten til Asia 17 prosent av totalen. Dette er samme andel som i mars 2019. Den relativt sterke eksporten skyldes økt hjemmekonsum av laks, enten kjøp i form av takeaway, i onlinekanaler eller i detaljhandelen. Redusert etterspørsel og logistikkutfordringer som følge av korona-viruset har ført til stort prisfall i lokal valuta. Omregnet i euro falt eksportprisen med 19 prosent i mars sammenlignet med samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Kina vokser

Som IntraFish omtalte i går, torsdag, har det vært en gradvis økning i Kina-markedet fra uke fem i år og helt frem til nå.

– Eksporten tar gradvise steg mot normaltilstand. Kina er kommet over i en annen fase enn resten av verden. Her i Shanghai er det vårstemning. Skoler og universiteter er fortsatt stengt på grunn av faren for korona-smitte, men folk er igjen begynt å bevege seg i bygatene. Biltrafikken er fortsatt begrenset, men øker dag for dag, sa fiskeriutsending i Kina, Victoria Braathen, til IntraFish.

Uheldig utvikling i USA

USA er et marked som er svært avhengig av import av sjømat, så de kraftige flytrafikkrestriksjonene den siste måneden har vært dramatiske og skapt stor usikkerhet.

- Korona-viruset har medført at store deler av amerikansk restaurantsektor har stengt ned. Som en konsekvens av disse forholdene har eksporten av for eksempel fersk hel laks stoppet mer eller mindre helt opp. Dette skjer på et svært uheldig tidspunkt, siden vi nå er inne i fasten som tradisjonelt er en svært god periode for sjømatomsetningen i restaurantsektoren, sier Sjømatrådets fiskeriutsending til USA, Egil Ove Sundheim i pressemeldingen.

Opp for ørret

I mars ble det eksportert 5 100 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. Volumet økte med 46 prosent, mens verdien økte med 53 millioner kroner, eller 20 prosent, sammenlignet med mars i fjor. I første kvartal er det eksportert 15 600 tonn ørret til en verdi av 969 millioner kroner. Det er en økning i volum på 43 prosent, mens verdien økte med 201 millioner kroner, eller 26 prosent. USA, Ukraina og Finland var våre største marked for ørret i mars.