– Vi er svært fornøyde med at Salmar har valgt våre Finsam is-systemer til et av verdens mest