Den offisielle lakseprisen
  • Prisen SSB rapporterer, den offisielle lakseprisen, er etterslepene fra forrige uke.
  • Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som er blitt solgt på kontrakt.
  • Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.
  • Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,5 kroner lavere per kilo enn SSB-prisen, ifølge Marine Harvests «Salmon Farming Industry Handbook 2017».

Det er en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på nøyaktig 50,00 kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag. Dermed var det kun en liten uke at lakseprisen så 50-tallet, før den igjen dippet under.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 43 endte på 21 738 tonn tonn, noe som er 0.6 prosent høyere enn uken før da volumet var 21.602 tonn.

I uke 43 ble det eksportert 412 tonn frossen laks, og prisen for den var 57,29 kroner kiloet. Noe som er over forrige uke da prisen lå på 55,35 kroner kiloet.

Lakseprisen for den ferske laksen ligger markant under tilsvarende uker i både 2019 og 2018 da prisen var henholdsvis 53,87 kroner kiloet og 57,77 kroner kiloet.