I en pressemelding fredag skriver Veterinærinstituttet at den alvorlige fiskesykdommen Infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) er påvist i Danmark og Finland.

IHN er aldri blitt påvist her i landet, men Veterinærinstituttet frykter den også kan komme til Norge.

– Det er grunn til å frykte at sykdommen også kan innføres til Norge via import av rogn, levende fisk og ferske produkter av regnbueørret og andre mottagelige arter. Det er derfor særlig viktig at importører er bevisst denne risikoen og viser aktsomhet blant annet gjennom sporing av opprinnelse, uttaler fagansvarlig villfiskhelse ved Veterinærinstituttet Åse Helen Garseth.

Infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)
  • Sykdommen infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) er en alvorlig sykdom som skyldes infeksiøs hematopoetisk nekrose virus (IHNV).
  • Sykdommen rammer laksefisk som regnbueørret, atlantisk laks, røye og stillehavslaks, men også en lang rekke andre fiskearter er mottagelige.
  • De viktigste tegnene på infeksjon med IHNV er utstående øyne og væske i bukhulen som skyldes problemer med væskebalanse og blodsirkulasjonen. Innvendige tegn kan være småblødninger i organer og svullent nyre.
  • Det er oftest liten fisk som blir syk, mens større fisk kan være bærere av viruset uten å vise tegn på sykdom.
  • IHN kan ikke smitte til mennesker.
Kilde: Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet vurderer at innførsel av IHN til Norge vil ha alvorlige konsekvenser for fiskehelsen og norsk oppdrettsnæring.

Følger opp med testing og smittesporing

Det aktuelle viruset som forårsaker IHN er nylig påvist blitt hos regnbueørret i to dambruk i Jylland i Danmark. Fisken viste ingen tegn til sykdom. Anleggene som har fått påvist IHN i Danmark har i løpet av 2021 eksportert fisk til Østerrike, Tyskland, Nederland, Italia, Finland og Luxemburg, skriver instituttet.

– Mottakeranleggene følges nå opp med testing og smittesporing, og så langt er det bekreftet smitte på regnbueørret eksportert til Åland i Finland. Her ble det påvist sykdomstegn forenelig med IHN. Flere danske fiskeanlegg er også under utredning for IHN. Situasjonen må derfor betegnes som uoversiktlig og alvorlig.

Veterinærinstituttet frykter også at virus kan spres i anledning sportsfiske.

– For å hindre spredning av IHN-virus og andre virus mellom vassdrag er det viktig å desinfisere ALT fiskeutstyr før det tas fra et vassdrag til et annet, skriver Veterinærinstituttet.