ATLE SVEINUNG EIDE
 • Alder: 64 år
 • Bosted: Stavanger
 • Oppvokst: Haugesund og Stavanger
 • Utdanning: Økonom fra Høgskolen i Agder. Handelshøyskolen BI
 • Familie: Gift med Aud, to voksne jenter

– Styreleder-jobben er blitt for altoppslukende, og kommer nå på toppen av alle mine andre engasjementer, både i og noen utenfor Kverva-konsernet. Det blir ekstremt lange dager. Jeg er 64 år og i siste del av karrieren og har lyst til å kunne delta også med egne investeringer, sier Eide til IntraFish.

– No hard feelings?

– Det har vært fantastiske år sammen med Gustav Witzøe og Salmar- teamet. På 30 år har min gode venn skapt et fantastisk prosjekt. Salmar omtales ofte som ‘verdens beste oppdrettsselskap’, eller VBO som vi sier internt. Men det er som sagt altoppslukende å være styreleder i et slikt unikt prosjekt. Jeg har kjent Gustav i nesten 30 år og lært utrolig mye om oppdrett, men enda mer om kultur og vinnerholdninger: Alltid bedre i dag enn det vi gjorde i går. Det er det Gustav og teamet lever etter.

Eide skal heller ikke fortsette som vanlig styremedlem i Salmar-styret, men går helt ut.

Inn som ny styreleder kommer Leif Inge Nordhammer, det opplyser Salmar i en børsmelding torsdag morgen. Nordhammer er tidligere konsernsjef i Salmar.

Eide kommer til å jobbe videre med prosjekter i Kverva, som er Witzøes familieselskap.

Han er for eksempel styremedlem i Kverva-eide Insula som driver bearbeiding av sjømat. Han holder også posisjoner i en rekke andre selskap innenfor Kverva.

Små teknologiselskaper

– Jeg har lyst å bruke tida også på andre ting i sjømat i de kommende årene. Særlig opptar ny teknologiutvikling meg. Næringa har så mye å vinne her. Men jeg skal jobbe med andre arter og landbasert oppdrett globalt. Kverva har jo sjøl ett av bransjens fremste teknologiselskap i ScaleAq.

SALMAR
 • Er én av verdens største produsenter av atlantisk laks
 • Totalt slaktet volum var 173.500 i 2020 (sløyd vekt), derav drøyt 150.000 tonn i Norge, resten på Island og i Skottland
 • Eier halvparten av Scottish Sea Farms, og noe over halvparten av Icelandic Salmon
 • Konsernets omsetning i fjor var 12,9 milliarder kroner
 • Driftsresultatet (ebit) endte på 3 milliarder, det vil si en driftsmargin på 25 prosent
 • Er notert på Oslo Børs
 • Har det meste av produksjonen i Midt-Norge. Driver også i Troms og Finnmark
 • Utmerker seg som pionér på oppdrett i åpent hav og slaktet i fjor cirka 7.000 tonn laks fra gigant-installasjonen Ocean Farm 1, plassert på Frohavet utenfor Frøya. Prosjekt er drevet fram av Gustav Witsøe
 • Hovedkontoret ligger på Frøya i Trøndelag
 • I februar fylte Salmar 30 år
 • Hovedeier, grunnlegger og konsernsjef er Gustav Witzøe. Familieselskapet hans heter Kverva

Eide har over 40 års erfaring fra tre bransjer: landbruk, havbruk, investeringsvirksomhet mot olje og gass.

– Jeg har jobbet med investeringer, og har bygget opp noe kapital og har etter hvert lyst å vri noe av denne over mot sjømat. Jeg er spesielt interessert i teknologiselskaper. Der er også mange små i oppstartsfasen som kan ha behov for assistanse.

– Skal du som privatperson bare investere i havbruk?

– Hovedsakelig, men jeg kjenner flere bransjer. Jeg er for eksempel investor og styreleder i Saga Robotics, en globalt orientert start-up som utvikler sjølgående traktorer innen vin- og fruktdyrking, sier han.

Tre forskjellige bransjer

I sitt tidligere liv var Eide 17 år i landbruket: i Eikmaskin og i den gang børsnoterte Kverneland.

Han ledet Kverneland gjennom en omfattende internasjonal vekst til å bli verdens største produsent av landbruksredskaper, med egen virksomhet i over 20 land, alt med utgangspunkt i hovedkontoret på Jæren.

Han har 18 års erfaring fra aktive eierfond, det som på «nynorsk» omtales som private equity (PE), en spesiell type fond og selskaper som investerer i og utvikler bedrifter som ikke er notert på børs.

Eide er medeier, tidligere partner og i starten styreleder i sektorfondet Hitecvision, som er Norges største PE-miljø med fokus på olje og energisektorene. Selskapet har hovedkontor i Stavanger. Eide er fremdeles tilknyttet Hitecvision som rådgiver og sitter i styret i to Hitecvision-eide selskaper.

Tidligere konsernsjef Atle Eide i Kverneland, fotografert av Dagens Næringsliv da selskapet kjøpte opp Gregoire, en fabrikk som lager vindrueplukke-maskiner. Foto: Morten Ånestad

Eventyret begynner først nå

Parallelt med landbruk og PE har han siden 1989 jobbet med sjømat.

– Vi befinner oss fortsatt i oppdrettsnæringas spede barndom. Det er nå oppdrettseventyret virkelig begynner, sier Eide og viser til Salmars nye havmær som snart skal produsere 25.000 tonn laks 30 nautiske mil fra kysten, i opptil 30 meters høge bølger.

Rundt 70 prosent av jordas overflate er vann og hav, men bare 2 prosent av maten vi menneskene spiser, kommer fra havet. Eide har planer om å være med på å banke opp den prosentandelen.

Det har vært ei lang reise siden Eide traff én av oppdretts-pionerene, Anders Romsbotn i 1990. Romsbotn dreiv lakseproduksjon i mærer laget av TRE.

Eide kjøpte selskapet hans inn i Hydro Seafood i 2005.

Mangfoldig

Eides reise i sjømat har vært lang og broket. For en utenforstående kan det være vanskelig å holde oversikten. Kanskje for han sjøl også. Selskapsnavn og årstall og fusjoner og oppkjøp florerer. Der er også mange overlappinger der han på forskjellig vis er med i to eller flere selskaper samtidig. Noen selskaper er han inne i flere ganger til forskjellig tid. Det er tilnærmet umulig å framstille hans yrkesmessige reise kronologisk.

Dersom du søker i IntraFishs norske arkiv, får du 616 treff på «Atle Eide».

Reisens start

Eides reise i sjømatnæringa begynte da han tiltrådte som sjef hos fiskefôr-produsenten Skretting i 1989, et opphold som varte i fem år.

Han havnet midt i ståheien rundt Fiskeoppdretternes Salgslag, FOS, som gikk konkurs i 1991. FOS hadde i likhet med de andre norske fiskesalgslagene monopol, men bare på kjøp av oppdrettslaks.

De mange små oppdrettsselskapene hadde gjeld til fôrselskapene.

Ny satsing: Insektfôr fra Skretting. Pressefoto

Mange tragedier

– Jeg opplevde sammenbruddet omkring og etter FOS-konkursen. Jeg fikk være med på salget av «lakseberget» av innfrossen fisk. Det skjedde gjennom eksportselskapet Aquastar, som var eid av Skretting – som igjen var eid av oljeselskapet BP. Det er en historie i seg sjøl. Etter FOS-konkursen ansatte jeg Odd Steinsbø i Skretting. Han brukte tida hos oss til å virkeliggjøre ideen om lakseprodusenten Norway Royal Salmon – som han etablerte med støtte fra nettopp Skretting, sier han.

Eide var med på en periode som laksepionerene i beste fall omtaler som «krevende».

– Vi så at oppdrettere gikk konkurs i hopetall. Det var ei dramatisk tid, hvor laksekonsesjoner hadde null verdi, sier han.

Verdens største

Så ble Eide konsernsjef hos lakseprodusenten Hydro Seafood fra 1994 til selskapet ble solgt til sjømatselskapet Nutreco i 2000 – og han satt i styret i en periode etter at Nutreco overtok.

– Jeg fikk gleden av å være med på å utvikle og vokse Hydro Seafood til det største oppdrettsselskapet i verden den gang. Det skjedde gjennom kjøpet av Frøya Fiskeindustri, og etablering av Hydro Seafood Rogaland sammen med pionerfamilien Viga, sier han og legger til at Nils Viga er i dag «gründeren bak den unike postsmolt-produsenten Tøtlandsvik Aqua».

Hydro Seafood kjøpte også en stor minoritetsandel i selskapet som i dag heter Nova Sea, og som den dag i dag fortsatt er delvis eid av Hydro Seafoods ektefødte barn, Mowi, nesten 30 år seinere.

Nova Sea-lokalitet på Helgeland. Foto: Hans Petter Sørensen

– Den gangen var det Nova Sea-gründer Steinar Olaisen, oppdretter Aino Olaisen sin fantastiske far, som styrte på lakseøya Lovund på Helgeland, mimrer Eide.

Laks og bank

Deretter ledet han lakseprodusenten Pan Fish fra bankene overtok det børsnoterte selskapet tidlig i 2003 til ut 2007.

– Perioden med Pan Fish var fantastisk og nok det mest utfordrende jeg gjennom mitt yrkesliv har vært borte i.

Eide kom inn sammen med bankene.

– Først kom jeg inn i styret og så som konsernsjef – ingen andre ville jo ha den jobben. Arven etter gründeren Arne Nore var krevende, og oppryddingen omfattende. Pan Fish var globale: Selskapet hadde fiskemelfabrikker, trålere, videreforedling, laks over hele verden; det var inne i absolutt alt. Men det hadde bygget opp en gjeld som var komplett uhåndterlig, så bankene overtok cirka 75 prosent av aksjene. Men Pan Fish forble børsnotert med ni banker som skulle bli enige seg imellom. Det var på grensen av umulig, med frasalg, kostkutt, på randen hele tida, men gradvis fikk vi ryddet opp sammen med et fantastisk team, sier han.

Dagens konsernsjef i Skretting, Therese Log Bergjord, og Salmars nåværende konserndirektør med ansvar for finans og drift, Trine Sæther Romuld, var med i Eides Pan Fish-team.

– Gradvis snudde lakseprisene til over 20 kroner kiloet. Og til slutt ville bankene selge, forteller Eide.

En telefonsamtale

Så kom der telefoner fra shipping-magnat John Fredriksen og hans høyre hand, Tor Olav Trøim.

– Det omskapte hele den globale laksenæringa – til det bedre. Ingen norske investorer så sin besøkelsestid da bankene solgte Pan Fish; det undret meg den gang og det undrer meg nå. Vi så jo at dette ville bli én av Norges største industrier. Det var ei fantastisk og spennende tid. Vi kjøpte opp Fjord Seafood, deretter Marine Harvest, som da var størst på laks i verden, sier han.

John Fredriksen og Tor Olav Trøim. Foto: Joar Grindheim

Marine Harvaest var opprinnelig et skotsk selskap –- og i si tid driveren av dumping-anklagene mot Norge. Da Pan Fish kjøpte selskapet, var det eid av det nederlandske fôrselskapet Nutreco og av shipping- og oppdrettskonsernet Stolt Nielsen.

– Vi skapte det som i dag er Mowi, verdens desidert største lakseprodusent, sier Eide.

Et spesielt år

Samtidig, i 2007, var tapene i Chile enorme på grunn av laksesjukdommen ILA.

– Det er lett å glemme de tidene i dag, når bransjen leverer superprofitt, sier han.

– Husk at i 2007 sa vi også nei til å få gratis laksekonsesjoner i Finnmark. Den gang var konsesjonsprisene omkring 15 millioner kroner på topp. I dag er Mowi ett av Norges mest verdifulle selskaper og verdt mer enn 100 milliarder kroner. Ikke engang John Fredriksen og hans nestkommanderende Tor Olav Trøim så DEN utviklingen, sier Eide.

Underveis skjer mye

Underveis fikk Eide styreplass i Statens kornforretning, det vil si Statkorn Holding, som var forløperen til lakseprodusenten Cermaq som nå er én av verdens største lakseprodusenter.

– Der kan man snakke om en spennende industriell omstilling, sier han.

Brønnbåten «Dønnland» på jobb for Cermaq i Steigen i Nordland. Foto: Bent-Are Jensen

Underveis skjer enda mer

Underveis satt Eide i styret til lakseprodusenten Alsaker Fjordbruk i flere år.

– Årene i styret hos Gerard Alsaker og hans far var kanskje de mest lærerike. Da så jeg hvor effektivt oppdrett skulle drives, noe Gerhard har fortsatt med siden, sier Eide.

Underveis var han styreleder i lakseprodusenten Norway Royal Salmon.

Og underveis, i 2001-2002, var han styremedlem i Salmar, i det dårlige konjunkturer rammet sjømatnæringa og krisen også traff Salmar.

– Ulempen med å gå inn som konsernsjef i Pan Fish, var at jeg måtte gå ut av Salmar-styret i 2003, forteller Eide.

Han var styreleder i fiskehelse-selskapet Patogen i Ålesund i mange år – et biotech-selskap bygd opp av gründerne Magnus Devold og Vidar Aspehaug.

Kverva og Afrika

Så kom han på nytt inn som styremedlem i Witsøe-familiens investeringsselskap Kverva, som eier både Salmar, foredlingskonsernet Insula, biproduktprodusenten Nutrimar, teknologileverandøren ScaleAQ, er storaksjonær i børsnoterte Benchmark (som ledes av tidligere konsernsjef i Salmar, Trond Williksen), havfiskeselskapet/ fiskemelprodusenten Pelagia som igjen har en rekke eierposisjoner innen sjømatbransjen.

Eide var også i flere år styreleder i Afrikas største tilapia- produsent, African Century Foods.

– Det ga meg unik innsikt i et utrolig spennende kontinent, noe som har gitt meg mersmak. Jeg vil tilbake til Afrika og sjømatproduksjonen der, sier Eide.

Han var styremedlem i Egersund Fisk i en årrekke, et selskap som i dag er en del av Pelagia, der Kverva eier halvparten.

FHL og SN

Underveis, mens Eide var i Pan Fish, engasjerte han seg i bransjeorganisasjonen FHL havbruk, som nå er en del av Sjømat Norge. Der ble han styreleder i en periode, og det gikk ikke bare fredelig for seg.

Tidligere i år ble han på generalforsamlingen valgt inn i styret til Sjømat Norge.

___________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra sjømatnæringa? Prøv oss for 1 krone den første måneden