Havlandet Marin Yngel holder til i Florø og driver med stamfisk, klekking og produksjon av torsk og berggylt. Torskeproduksjonen startet de rundt år 2000 sammen med vel 20 andre aktører i Norge.

– Produksjonen økte og volumene tok av frem til 2007–2008. Da ble næringa rammet av en rekke kriser, som gjorde til at det ble et konkursras og et veldig tap av kapital, sier daglig leder Halvard Hovland i denne podkasten:

Torsken måtte komme tilbake

Mens alle de andre aktørene kastet inn håndkleet, begynte Havlandet Marin Yngel å stille seg noen spørsmål i stedet:

I hvor stor grad skyldes det torskens egnethet som oppdrettsart at næringen knakk ryggen? Var det feil strategier for markedsføring og produksjon? Eller dårlig timing opp mot villfisk?

– Vår konklusjon ble at en fisk som vi hadde klart å endre egenskapene til i så positiv retning på så kort tid, den ville komme tilbake, forteller Hovland i dag.

Det gav derfor ingen mening i å slå i hjel materialet de hadde, og dermed sto de klare nå når torskeoppdretten har begynt å røre på seg igjen.

Produksjonsarbeider Håvard Brandsøy (t.v.) og produksjonsleder Kent Hopland sorterer fisk med vugge. Foto: Eivind Hauge/Havlandet Marin Yngel

Tålmodige eiere

Lenge har de tapt penger hver eneste dag på å videreutvikle og produsere torskeyngelen sin.

– Det kan man selvfølgelig ikke gjøre uten noen helt spesielle eiere som er industribyggere og gründere som tenker langsiktig, sier Hovland.

Inc Gruppen er involvert i flere sektorer som olje og gass, eiendomsutvikling og tekniske tjenester og hadde dermed midler til å investere i en torskefremtid.

1 milliard

Arbeidet ser nå ut til å bære frukter, og Havland Marin Yngel har storstilte planer om utvidelse. Denne uken ble det klart at de har fått konsesjon for oppdrett av 1200 tonn settefisk av torsk med RAS-teknologi. Byggingen av et settefiskanlegg skal etter planen starte i 2022.

Samtidig er de i gang med å bygge et nytt yngelanlegg for torsk. Mens et pilotanlegg for lakseoppdrett med RAS-teknologi skal være klart for utsett om 4–6 uker.

– Da kan vi forhåpentlig dokumentere de neste to årene at vi er flinke nok til å drive med matfiskproduksjon på land, sier Hovland som med det er ute som nummer to i Norge med matfiskproduksjon av laks på land med RAS.

Daglig leder Halvard Hovland i Havlandet Marin Yngel. Foto: Eivind Hauge/Havlandet Marin Yngel

Erfaring og biologi

Med tiden skal det torsk inn i dette pilotanlegget. Med en produksjon på 10.000 tonn slakteklar torsk kan det bety en investering på 1 milliard kroner. Her er det en jobb å gjøre for å få på plass finansieringen, forteller Hovland.

– Vi tror vi har noe helt unikt å tilby på torsk og at vi skal klare å reise den kapitalen gjennom den unike erfaringen og det biologiske materialet vi har, sier han.

Les mer om det og om hva som var en av de få positive tingene som kom ut av kollapsen for ti-tolv år siden.

Det gjør du ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder:

En torsk på rundt 1 kilo. Foto: Eivind Hauge/Havlandet Marin Yngel
Torsken i dette karet er på 0,5 gram er klar for levering til kunde når den blir 1–2 gram stor. Foto: Eivind Hauge/Havlandet Marin Yngel