Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider søndag.

Det er i tråd med det selskapet søkte om, og også i tråd med den foreløpige tilbakemeldingen fra direktoratet lille julaften.

"Vi mener prosjektet kan være et viktig bidrag for å løse arealutfordringene i havbruksnæringen", skriver Direktoratet.

Ifølge direktoratet, skal Ocean Farming investere 690 millioner kroner i pilotprosjektet. Hva som inkluderes i dette, opplyses ikke. SalMar opplyste ved sin fjerdekvartalspresentasjon at havmerden ville medføre investeringer på "rundt 600 millioner kroner".

Tillatelsene er gitt med en varighet på syv år.

Dette er de første utviklingskonsesjonene Fiskeridirektoratet tildeler.