Statistikken til Norges sjømatråd viser at lakseeksporten til USA i løpet av årets åtte første måneder er ned kun én prosent, sammenliknet med samme periode i fjor, til 42.601 tonn for alle produktkategorier samlet, omregnet til rund vekt (WFE).

Paul T. Aandahl.

– Vi har altså solgt like mye laks som i fjor, men produkt-sammensetningen er endret, fra rund laks til mer bearbeidet produkt, sier analytiker Paul T. Aandahl til IntraFish.

I fjor var USA Norges fjerde største laksemarked med en eksport på nesten 68.000 tonn (WFE) til en samlet verdi av drøyt fem milliarder kroner.

Spennende høst

– Jeg er glad for at differansen er bare én prosent, men i august fikk vi en større nedgang, så vi følger spent med, sier Sjømatrådets fiskeriutsending til USA, Anne-Kristine Øen, til IntraFish.

I uke 36 vokste eksporten av fersk filet til USA med så mye som 31 prosent til 492 tonn produktvekt, sammenliknet med samme uke i fjor. I uke 35 var veksten 22 prosent til 408 tonn.

Salget av fersk rund laks til USA stuper. I uke 36 var eksporten ned 40 prosent på fjoråret til 179 tonn produktvekt. Og uka før var den ned 63 prosent. Eksporten er likevel mye høyere enn de siste ukene der den har ligget på rundt 50 tonn.

Sjømatrådet oppgir ikke data for eksporten av frossen laks for forrige uke, siden antallet aktører er for lavt. De kan identifiseres, og det er ikke lov. Men hittil i år har det vært en vridning mot eksport av fryst filet. Se tabell nederst i artikkelen.

Endrede spisevaner

– Pandemien har ført til store endringer i forbruks- og spisevaner i USA, sier Øen til IntraFish. Det var også tema for nyhetsbrevet som hun sendte ut til abonnentene i august.

USA er hardt rammet av pandemien. Landets økonomi er nesten 11 prosent lavere enn den den var på samme tid i fjor. Nedgangen i brutto nasjonalprodukt skyldes først og fremst lavere totalt forbruk.

New York City. Foto: Drew Angerer/Getty Images

«I den lavtlønnede delen av befolkningen har forbruket faktisk gått opp fordi mange i den gruppen har mottatt offentlig støtte på grunn av pandemien, og dermed har økt sin reelle kjøpekraft. I den høytlønnede delen av befolkningen har forbruket gått ned, og totalt sett har dette resultert i en nedgang på nasjonalt nivå. Det er nå knyttet spenning til hva årets siste måneder vil bringe med seg. Det offentlige tilskuddet til de lavtlønnede gruppene ventes etter hvert å gå ned eller falle helt bort», skriver hun i nyhetsbrevet.

Konsum av matvarer har vært i sterk økning. Kjøp av fisk i dagligvarehandelen har gått opp med hele 10 prosent i koronaperioden.

Økt hjemmekonsum

Restauranter, kantiner, barer og andre spisesteder har måttet stenge.

Fjernsynsnettverket ABC News meldte i slutten av juli at av 26.000 restauranter som har måttet stenge dørene, har 16.000 stengt for godt – det vil si om lag 60 prosent.

Amerikanernes liv har endret seg sterkt i første halvår i år.

Analysebyrået Hartman utga nylig en rapport som spesielt peker på nye trekk når det gjelder forbruks- og spisevaner:

Før pandemien fant så mye som tre av fire måltider sted ute på restauranter, kantiner og andre serveringssteder.

Våren 2020 blir hele 88 prosent av alle måltider spist hjemme.

– Dette medfører at man spiser oftere sammen med familien, og at man lager litt mer krevende matretter. Det er godt nytt for sjømat, som mange har hatt litt terskel for å våge seg på, sier fiskeriutsendingen.

Bybilde fra Texas. Foto: Pedro Szekely

Kjøper mer frossenmat

Øen påpeker at innkjøp foretas sjeldnere. Det kjøpes mer frossent og annen mat som kan lagres lenger.

– Dette er også godt nytt for sjømaten. Det er med på å øke forståelsen for at også frossen fisk holder svært høy kvalitet, sier hun og trekker fra drivere som økt oppmerksomhet rundt helseaspekter knyttet til mat, pluss bærekraft og dyrevelferd.

– Det finnes betalingsvilje for sunn og riktig mat, sier Øen.

Hun er usikker på i hvilken grad økt sjømat-konsum kommer til å vedvare etter at pandemien er over. Men ekspertene antar nå at dette bildet vil være ganske uforandret i hvert fall i de neste 18–24 månedene.

Kokkekonkurranse

Sjømatrådet sitter ikke stille i båten mens pandemien raser.

– Kreativiteten utfordres på nye måter når verden plutselig er snudd litt på hodet. Det amerikanske samfunnet ruster seg for en annerledes høst, og det samme gjør vi i Sjømatrådet, skriver Øen i nyhetsbrevet.

I USA kjører Sjømatrådet en kokkekonkurranse på det sosiale nettstedet Instagram. Chef’s roll har over 750.000 følgere over hele verden, de fleste kokker, resten mat-entusiaster, omtalt som «foodies».

Alf Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett sammen med den amerikanske kjøkkensjefen Sammy Monsour som driver restaurant i Los Angeles. Arkivfoto: Joar Grindheim

– Da vi utlyste konkurransen «from fiord to fork», hadde vi håpet på at mellom 200 og 300 amerikanske kokker ville melde sin interesse. Vi fikk 600 påmeldte, og av disse valgte vi ut 50 som fikk tilsendt hver sin hele, norske laks. Deretter har de tilberedt den og fotografert de lekreste av rettene og publisert dem på #fjordtoforkchallenge på Instagram, sier Øen.

Kokkene sender inn lakse-oppskrifter til et dommerpanel som vil ta stilling til hvilke to kokker som til slutt blir premierte.

– Vi vil ta godt vare på de 550 kokkene som ikke gikk til finalen, men som har vist interesse for norsk laks ved å melde seg på konkurransen, sier Øen.

* Sum mengde * Sum pris * * *
* 2019 2020 2019 2020 endr. mengde endr. pris
Laks. Sammenlagt 30 627 28 956 107,35 116,00 -5 % 8 %
Fersk/kjølt filet 13 256 12 986 126,35 130,87 -2 % 4 %
Fersk/kjølt hel 10 194 5 452 69,03 76,17 -47 % 10 %
Fryst filet 6 641 10 140 126,60 118,91 53 % -6 %
Fryst fiskekjøtt 8 38 63,15 64,14 363 % 2 %
Fryst hel 126 199 70,88 69,15 58 % -2 %
Røykt hel og filet 403 142 147,16 155,25 -65 % 5 %
Ørret. Sammenlagt 4 309 4 978 85,66 61,97 16 % -28 %
Fersk/kjølt filet 1 902 487 114,02 101,28 -74 % -11 %
Fersk/kjølt hel 2 132 4 304 61,68 57,17 102 % -7 %
Fryst filet 108 44 95,85 115,56 -59 % 21 %
Fryst hel 154 127 55,87 50,53 -18 % -10 %
Røykt hel og filet 12 7 139,41 174,51 -42 % 25 %

Tabellen viser eksport av norsk laks til USA i løpet av de åtte første månedene av 2020. Kvantum (mengde) er oppgitt i produktvekt, ikke rund vekt. Og pris er oppgitt i norske kroner. Kilde: Norges sjømatråd

Les også:

Krevende for flyfrakt av laks – sliter med å få fisken til USA

Anne-Kristine Øen skal få amerikanarane til å ete meir fisk