Det har tatt fire år å få lovforslaget gjennom Kongressen og Senatet. Imens har næringa gått på flere smell når det gjelder rømming. For eksempel rømte 104.000 laks fra et Blumar-anlegg i 2020.

Og i oktober anla miljømyndighetene (SMA) sak mot Salmones Aysen for ikke å ha overholdt minimum sikkerhet ved lokaliteten «Canal Huito», noe som resulterte i rømming. Selskapet risikerer å måtte betale bøter for til sammen 11 millioner dollar, da inkludert en lovovertredelse ved et annet matfisk-anlegg.

Summen tilsvarer drøyt 111 millioner kroner.