I Stortinget tirsdag spurte Arbeiderpartiets (Ap) representant Cecilie Myrseth regjeringen om deres planer for havbruksnæringen. I sitt spørsmål uttalte hun at Ap, som nylig vedtok politikken de går på valg til under høstens valg, ønsker å «stille krav om bærekraftig utvikling samtidig som vi vil legge til rette for lønnsomhet og trygge arbeidsplasser».

«Vi har også etterlyst en ny melding om havbruk til Stortinget. Statsråden jobber nå med en havbruksstrategi som ikke skal forankres i Stortinget», uttalte hun om den kommende havbruksstrategien.

Pekte på likheter

Fra talerstolen fortalte Myrseth om Aps politiske mål om å doble verdiskapingen i næringen innen 2030. Da fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) svarte Myrseth kort tid etter uttalte han at det var vanskelig å si seg uenig med partiprogrammet til Ap:

– På mange måter må jeg kunne si at det som ligger i programmet er en videreføring av regjeringens politikk egentlig, så noe må jo regjeringen ha gjort rett, og at det egentlig er ganske bred enighet, selv om det ikke alltid høres slik ut fra opposisjonens side, uttalte Ingebrigtsen.

– Rekordbeløp

Han fortalte også at han anser regjeringens teknologisatsing som offensiv:

– Det er viktig for meg å si at regjeringen nå i år gir et rekordbeløp på 2,4 milliarder som går til marin forskning. Jeg vil også si at utviklingstillatelseordningen har vært en suksess: vi har fått i gang en utvikling og en ny retning i havbruket til havs, som følge av at det offentlige Norge har stimulert ved laksetillatelser i en slik utvikling, fortalte ministeren.

Om regjeringens oppfølging av bærekraftsarbeid i næringen uttalte ministeren at dette er kontinuerlig løpende arbeid.

Tok opp Kardashian-stunt

I innlegget tok Ingebrigtsen blant annet for seg den omstridte dokumentaren «Seaspiracy».

– Den setter også søkelyset på viktige problemstillinger ute i verden som Norge også er med på å bekjempe internasjonalt, blant annet med Blue Justice-initiativet, der vi legger til rette for at også utviklingsland skal kunne bruke den teknologien og de dataene vi har som vi bruker til å overvåke havområdene med, som er relevant for andre deler av verden.

Som følge av Netflix-dokumentaren sluttet den kjente Kardashian-søsteren Kourtney Kardashian å spise fisk, noe hun annonserte på Instagram. Fra regjeringens Instagram-konto henvendte fiskeriministeren seg direkte til kjendisen, og fortalte da at fiskebeslutningen var en dårlig idé i hans øyne. Han utdypet om stuntet i Stortinget tirsdag:

– Budskapet var selvsagt tilpasset det amerikanske publikum, på 30 sekund, og det var ikke tiden til å gå så mye i dybden, men det er viktig for at vi også er litt stolte av hva vi har fått til. Det norske ordet dugnad er nærliggende når vi over tid har fått til det vi har fått til i havbruksnæringen. Franskmennene er stolt av sin rødvin og sin champagne, vi bør være mye stoltere av det vi har fått til med laksen. Men litt typisk norsk synes jeg det er for mange, ikke i denne her salen, men generelt, som snakker ned det vi faktisk har grunn til å være stolte av.