Et flertall av velgerne i Chile stemte søndag nei til ny grunnlov i landet. Det skriver flere medier mandag.

En ny grunnlov i landet ville ha gitt sterkere rettigheter blant annet for landets urbefolkning og nei-flertallet bekraftes som et stort nederlag for den sittende prsidenten, Gabriel Boric.

Boric har ved flere høver uttalt seg meget kritisk til landets oppdrettsnæring, sist omtalt hos IntraFish mai i år, da han varslet midlertidig stopp i laksevekst og forbud mot oppdrett i vernede havområder - noe som ble møtt med protster.

Gabriel Boric tiltrådte i mars. Han representerer en koalisjon av grønne og venstresosialistiske partier, det gamle Kommunistpartiet inkludert.

I følge NTB viste tallene at etter at over 72 prosent av stemmene var opptalt, ledet nei-siden med over 62 prosent mot i underkant av 38 prosent for ja-siden.