Det fremgår av et vedtak som Regjeringens karantenenemnd har publisert.

Nemnden har gitt henne saksforbund i seks måneder, perioden fra fratredelsen 14. oktober til 14. april 2021. Hun ilegges ikke karantene for vervet.

Saksforbudet gjelder saker eller saksområder som omfatter Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet eller Innovasjon Norge.

Bulandet Miljøfisk jobber med å bygge et landbasert anlegg for produksjon av postsmolt og matfisk på Bulandet, litt sørvest for Florø.