I sitt doktorgradsarbeid har Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet dokumentert fiskehelse og fiskevelferd i lukkede merdanlegg eller innhegninger i sjø, for oppdrett av laks. Foruten å vise at lukkede