Ocean Farm 1
  • Viktige dimensjoner:
  • Høyde: 69 m
  • Diameter: 110 m
  • Volum: 250,000 m³

Det går fram av en pressemelding fra Salmar Aker Ocean lørdag.

Verdens første offshore enhet for oppdrett av laks fraktes fra lokaliteten Håbranden på Frohavet til Verdal ved hjelp av fartøyene «Normann Prosper» og «Normann Sigma» fra Solstad Offshore går det fram av meldingen.

Ved verftet i Verdal skal enheten gjennomføre utbedringer sammen med flere sentrale samarbeidspartnere, opplyses det. Etter fullført oppgradering vil Ocean Farm 1 transporteres tilbake til Håbrand for nytt utsett av fisk.

Selskapet viser til at det er allerede gjennomført «to vellykkede produksjonssykluser» med Ocean Farm 1 i det værutsatte Frohavet utenfor Trøndelag, og mener erfaringene har vist svært gode resultater med hensyn til fiskehelse og fiskevelferd, med lav dødelighet, god tilvekst og uten behov for avlusing.

Dog har det rømt laks fra Ocean Farm 1 ved to anledning, i oktober 2018, og i august 2020.

Selskapet uttaler i lørdagens melding at de tar erfaringene fra det første forsøket i åpen hav med seg i prosjekteringen av en ny og større versjon av konseptet, Ocean Farm 2.

«Dette gir også viktig erfaringsgrunnlag for prosjekteringen av Smart Fish Farm som planlegges etablert i åpent hav utenfor dagens produksjonsområder for havbruk». Som kjent søkte Salmar, som første selskap i Norge, om tillatelse til offshore fiskeoppdrett i januar 2021.

- Salmar Aker Ocean har som ambisjon å utvikle sin posisjon som globalt ledende aktør i utviklingen av havbasert oppdrett, presiserer selskapet i pressemeldingen og legger til at økt vekst i produksjonen av laks i de store havområdene innenfor den norske økonomiske sonen, vil gi store muligheter for norsk leverandørindustri i omstilling.