Torsdag fortalde IntraFish at fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik har bestilt eit arbeid frå Havforskingsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) som saman skal skissere ein ny lokalitetsstruktur i PO 3 innan 1. mai 2020. Målet er at arbeidet skal finne fram til ein struktur som vil betre situasjonen med tanke på smitte- og lusespreiing i området.

Har undersøkt PO 2

Men ein ny rapport, datert 30. september i år viser at det truleg vil vere andre tiltak enn endra lokalitetsstruktur som vil gje størst effekt.