Torsdag fortalde IntraFish at fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik har bestilt eit arbeid frå Havforskingsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) som saman skal skissere ein ny lokalitetsstruktur i