Nybygget som skal stå klart sommeren 2021 vil tilføre 10 nye arbeidsplasser på øya med rundt 250 innbyggere. Utbyggingen koster rundt 330 millioner opplyser Salten Aqua i en pressemelding. Den planlagte utbyggingen ble vedtatt i april i fjor, og regnes som svært viktig for Gildeskål kommune i Nordland.

Økt kapasitet

Når det nye slakteriet er i drift vil kapasiteten være 200 tonn sløyd laks per skift, en betydelig økning fra dagens kapasitet på 80 tonn per skift, går det fram av meldingen.

Etter utbygging vil 10 vogntog med laks forlate slakteriet hver eneste dag ved ordinær drift, eller like mye laks som trengs for å lage middag til 1 million mennesker.

Skal lage eget ferskvann

Slakteriet skal produsere eget ferskvann for bruk i produksjon og rengjøring. En «tank-farm» skal ha en tank til å oppbevare ferskvannet, men også tanker for oppbevaring av ensilasje, samt filtrering og desinfisering av avløpsvann.

Nils Bakke, hygieneleder i Salten N950. Foto: Pressefoto

- Målet er å få mest mulig ut av energien vi bruker, og sikre best mulig kvalitet i produksjonen samtidig som vi ivaretar matsikkerheten og reduserer klimaavtrykket», sier hygieneleder i Salten N950, Nils Bakke, i pressemeldingen.

Trenger flere fiskekasser

Salten N950 bygde i 2016 kassefabrikk vegg i vegg med slakteriet. Nå som slakteriet utvides blir også behovet for fiskekasser større, går det fram av pressemeldingen. I fjor produserte kassefabrikken 1 million kasser, men man regener med at dette må økes til 3 millioner når det nye slakteriet er i drift:

- Denne bedriften har enorm betydning for øya, og vil bidra til økt sysselsetting og positive ringvirkninger lokalt, sier daglig leder ved Salten N950, Johan Edvard Andreassen, i pressemeldingen.

Per dags dato er det 35 ansatte i selskapet. I 2019 slaktet virksomheten 24.650 tonn sløyd laks. Etter at utbyggingen er ferdig vil det årlige volumet ligge på omkring 45.000 tonn sløyd laks, eller 2.368 vogntog årlig.

Les også: