(Oppdatert tirsdag kl 12:45 - Sølvtrans sier at de trolig ikke vil påklage vedtaket - og at dersom de velger å gjøre det er Fiskeridirektoratets hovedkontor riktig instans, og ikke Sivilombudsmannen som IntraFish skrev i første versjon av saken)

I januar 2020 rømte smolt fra brønnbåten Frøystrand under levering til en Lerøy-lokalitet i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal. Fisken var rundt 100 gram stor.

Fordi fisken var så liten, valgte direktoratet av dyrevelferdsmessige årsaker å utsette kravet om telling for å fastsette hvor stor rømmingen var. I sommer ble fisken imidlertid talt opp, og det viste seg at rundt 14.000 smolt hadde rømt. Nyhetsmeldingen om dette fikk Sølvtrans til å be om innsyn i dokumentene knyttet til saken. Det har de ikke fått, viser et dokument IntraFish har fått innsyn i.

– Sølvtrans ba om innsyn da det er svært viktig for oss å innhente erfaringer fra hendelser som kan medføre rømming fra akvakulturnæringen. Vi har et ønske om å forebygge og hindre rømming fra våre fartøy, og da er det svært viktig for oss i innhente erfaringer fra andre selskaper, skriver Sølvtrans i en klage på avslaget de fikk om innsyn.

Ønsker åpenhet

Samfunnskontakt, og tidligere fiskeriminister, Harald Tom Nesvik i Sølvtrans sier til IntraFish at Sølvtrans er opptatt av å lære av andre.

– Vi ønsker et transparent og godt regelverk for alle, og lik praktisering i de ulike regionene. Det er til det beste for kundene våre, fiskevelferden og miljøet, sier han.

I brevet til direktoratet skriver Sølvtrans at det i dag er «lite eller ingen erfaringsutveksling mellom rederiene i næringen».

Sølvtrans har ikke henvendt seg direkte til Frøy Rederi, men ønsker at direktoratet skal frigi alle dokumentene i saken.

Nesvik understreker at han ikke har vært involvert i saken hele veien, da dette var en sak som startet før han tiltrådte i stillingen 24. juli.

Fiskeridirektoratet: Sølvtrans har fått muntlig orientering

Det er Ruth L. Kjæmpenes som har ansvar for saken hos Fiskeridirektoratet. Hun er seksjonssjef for havbruksseksjonen i region Midt.

– Dette er en sak hvor vi vurderer å gi Frøy reaksjoner, som for eksempel overtredelsesgebyr. I slike saker som ikke er ferdigbehandlet hos oss, gir vi ikke innsyn før saken er ferdig avgjort, sier hun til IntraFish.

Når de har fattet et vedtak i saken vil dokumenter frigis, med mindre det for eksempel er dokumenter som inneholder forretningshemmeligheter eller må sladdes av personvernsgrunner, sier Kjæmpenes.

Fjernet kamera, glemte å tette hull

Fiskeridirektoratet har gitt Sølvtrans en muntlig orientering om årsaken til rømmingen, sier seksjonssjefen.

– Frøy hadde fjernet et kamera i en vegg, og rett og slett glemt å sette inn nytt kamera, eller tette hullet. Dermed kunne fisken svømme inn i rommet bak, og da ventilene ble åpnet i forbindelse med lossing, kunne fisken svømme ut, sier Kjæmpenes.

Hullet hadde en diameter på rundt 10 centimeter. Hun sier at Sølvtrans er blitt orientert om dette over telefon.

– Vi mener at de skal ha tilstrekkelig informasjon for at de selv skal kunne unngå denne typen feil.

Fisken ble levert til Lerøy. Oppdrettere har et visst ansvar for at leverandører overholder regler og forskrifter, men oppdrettsselskapet kan likevel ikke klandres i denne sammenheng, sier Kjæmpenes.

– Lerøy kan ikke forutse at brønnbåtrederiet fjerner et kamera, og glemmer at de må tette hullet i veggen.

Vurderer å klage

Nesvik i Sølvtrans sier at de ønsker å se hele sakskomplekset.

– Vi vet ikke om det kun er det med kameraet som var feil, og vil ha innsyn i alle dokumentene for å lære, sier han.

Ifølge Nesvik vurderer nå Sølvtrans om de skal påklage avslaget på sitt innsynskrav til Fiskeridirektoratet hovedkontor. Han gjentar at han ikke har vært involvert i saken siden oppstart, og sier at hans kollega som initierte saken er på ferie.

Ifølge Kjæmpenes i direktoratet er det ikke noe i veien for at Frøy sender Sølvtrans dokumentene direkte – uten at direktoratet er involvert.

Nesvik sier at de ikke har spurt Frøy om det.

– Hvorfor ikke?

– Vi ønsker å se dokumentene, også dem som er fra Fiskeridirektoratet, og forholder oss her til loven om meroffentlighet.

Beklagelig feil

Styreleder og hovedeier Helge Gåsø i Frøy Rederi beklager rømmingen.

– Det var en beklagelig hendelse, og vi jobber hele tiden for ta det ikke skal skje slike feil. Dette skyldes en menneskelig glipp, sier han til IntraFish.

Helge Gåsø, eier av Frøy-konsernet og styreleder i NRS. Foto: Anders Furuset

Gåsø ønsker ikke å gi flere kommentarer til saken på nåværende tidspunkt, og vil heller ikke hverken avkrefte eller bekreft om direktoratets opplysning om en kamera som ble fjernet stemmer.

Ifølge Gåsø er de ikke blitt kontaktet av Sølvtrans i saken.

Frøy Gruppen ble tidligere i år fusjonert med NTS, som også eier Midt-Norsk Havbruk og Norsk Fisketransport.

Les også:

Disse brønnbåtene blir levert i høst – «Aqua Havsøy» på vei til Norge

Sølvtrans vil bygge nye båter hvert år frem til 2025

Brønnbåtmilliardær inngår avtale med gigant – planlegger å produsere laks på land i Sør-Korea

- Det har vært de frykteligste seks månedene i mitt liv